Maracom sustav ispita za autoškole

Sustav za vježbanje prije ispita

Maracom Sustav ispita android aplikacija Maracom Sustav ispita iphone aplikacijaSustav za vježbanje prije ispita

Tvrtka MARACOM je razvila kompletan i jednostavan program za usvajanje gradiva iz PPSP za kandidate autoškole u suradnji sa autoškolom Klindić. Program je dostupan na svim platformama (Računalu, mobitelu, tabletu). Prvobitna verzija programa je izrađena 2014 i trenutno se koristi u cijeloj regiji (Hrvatska, Bosna i Srbija) autoškole samo nakon 2 mjeseca korištenja sustava podigle su prolaznost na ispitima preko 85% i za 30 % posto povećali upis kandidata. Probajte i vi 30 dana besplatno.Sustav za vježbanje prije ispita je kreiran u 2 razine :

1.1. Razina- Kandidat vježba ispite i nakon svakog riješenog pitanja ima prikaz točnog odgovora što je ujedno i metoda učenja, nakon što ponavlja isti ispit sustav mu razmjesti poziciju pitanja i odgovora, tako da bi kandidat jedino moga položit ispit sa realnim znanjem, a ne da nauči (1. Pitanje odgovor A, 2. Pitanje odgovor C,… ). Sustav je tako konstruiran da kandidat može pokrenut ispit na računalu i nastavit ga rješavat na mobitelu. Ne može pokrenut ispit pa poništit da se ne vidi da je pokrenuo, administrator vidi svako pokretanje ispita. Nakon završnog ispita kandidat ima opciju svoje rezultate podijelit sa svim svojim prijateljima na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Pinterest) gdje se besplatno promovira vaša autoškola. Također kandidat po uspješno završnom ispitu skuplja zvjezdice po kojima zna koju je cjelinu savladao a koju nije. Uz sve to ima mogućnost pregledavanja svojih starih ispita u detalje da točno vidi na koje je pitanje što odgovorio. Kandidat također može postaviti pitanje administratoru kroz sustav.

2.2. Razina-Administrator dodaje kandidate u sustav, može mijenjati ispite, kreirati svoje vlastite, mijenjati različite opcije… Administrator može nadzirati svakog korisnika koliko je zvjezdica skupio, može ulazit detaljno vidjet na kojem je pitanju pogriješio u svakom ispitu kojeg je polagao. Također ima mogućnost pregleda na kojim pitanjima se najviše griješi da poboljša svoju nastavu. Sustav omogućuje različite statistike koje su interesantne administratoru.

SSustav se konstantno nadograđuje da ostane u trendu i mladoj generaciji koji koriste sustav učenje učini još zanimljivijim i dostupnim od bilo kuda (autobusa, vlaka, kafića, parka,…)

Sustav za vježbanje prije ispita - KANDIDAT

mobitel/tablet

Logiranje

- Korisnik se logira u sustav sa svojim korisničkim podacima

Izbor vježbe, ispita ili skripte

- Korisnik može vježbati, rješavati ispit ili učiti iz skripti

Prikaz svih aktivnih ispita

- Prikaz svih aktivnih ispita
- Prikaz ocjena (slike: trešnje, zvjezdice) koje su dodjelili korisnici za svaku vježbu

Rješavanje ispita

- Rješavanje ispita
- Sistem učenja uz ispit (prikaz točnog odgovora nakon svakog odgovorenog pitanja)

Rezultati nakon završetka

- Prikaz rezultata nakon završenog ispita
- Mogučnost djeljenja rezultata sa svim svojim prijateljima na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Pinterest)

Prikaz rezultata

- Prikaz svih rezultata tog korisnika po svakom ispitu

Detaljan prikaz rezultata

- Detaljan uvid u svaki riješeni ispit.

Sustav za vježbanje prije ispita - KANDIDAT

Računalo

Logiranje

- Korisnik se logira u sustav sa svojim korisničkim podacima

Izbor vježbe, ispita ili skripte

- Korisnik može vježbati, rješavati ispit ili učiti iz skripti

Prikaz svih aktivnih ispita/vježbi

- Prikaz aktivnih ispita/vježbi

Rješavanje ispita

- Rješavanje ispita
- Sistem učenja uz ispit (prikaz točnog odgovora nakon svakog odgovorenog pitanja)

Rezultati nakon završetka

- Prikaz rezultata nakon završenog ispita
- Mogučnost djeljenja rezultata sa svim svojim prijateljima na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Pinterest)

Djeljenje na Facebook-u

- Djeljenje rezultata sa svim svojim prijteljima
- Besplatni marketing i promidžba za vašu autoškolu

Pregled savladanog gradiva

- Nakon pozitivno završenog ispita korisnik za taj ispit dobiva zlatnu zvjezdicu

Riješeni ispit

Korisnik može uči u svaki ispit i vidjet koliko puta ga je rješavao i koliko bodova je skupio

Detaljan prikaz ispita

- Mogučnost prikaza svakog riješenog ispita u detalje
- Opcija kontaktiraj administratora vezano uz to pitanje

Sustav pomoći

- Mogučnost korisnika da postavi pitanje administratoru kroz sustav

Sustav za vježbanje prije ispita - ADMINISTRATOR

Računalo

Logiranje

Logiranje u sustav sa korisničkim imenom i lozinkom

Početna stranica

- Prikaz broja korisnika
- Prikaz broja pitanja u sustavu
- Prikaz aktivnih ispita

Prikaz kandidata

- Prikaz kandidata
- Mogučnost pretraživanja određenog kandidata

Informacije o riješavanju ispita kandidata

- Prikaz svih ispita koji su dostupni tom kandidatu
- Zlatne zvjezdice za ispit koji je položio sa uspjehom
- Prikaz koliko puta je vježbao koji ispit

Prikaz vidi detaljno određenog ispita

- Pdaci kada je pokrenuo taj ispit
- Podaci kada je završio taj ispit
- Koliko je skupio bodova

Vidi detaljno pojedinačni ispit

- Prikaz svakog pitanja i odgovora na svako pitanje unutar tog ispita

Dodavanje korisnika

- Unos korisnika u sustav
- Korisničko ime, ime, prezime, lozinka, E-mail(ako ima sustav mu podatke automatski pošalje na E-mail adresu), odabir kategorije
- Adresa, telefonski broj, komentar nisu obavezni

Informacije o ispitu

- Postavke za kreirani ispit

Dodatne opcije ispita

- Printanje ispita sa pitanjima i ponuđenim odogovorima
- Printanje ispita sa pitanjima i ponuđenim odgovorima i točnim odgovorima

Statistike

-Sustav ima puno statistika
- Statistike za svaki ispit
- Statistike na kojim pitanjima se najviše griješi

Dodavanje pitanja

- Vi jednostavno i samostalno možete izmjeniti pitanja, dodati nova pitanja, potpuno prilagoditi sustav svojim potrebama


Grafički dizajn

Program je dizajniran za krajnjeg korisnika da uz savršenu funkcionalnost i estetski lijepo izgleda.


Jednostavno za korištenje

Program je jednostavan za korištenje svega je potrebno 10 min da se u potpunosti shvati na koji način ga koristiti.


Prilagodba po potrebi klijenta

Svako izdanje programa se može prilagoditi korisniku po njegovim željama i potrebama.

Isprobajte 30 dana besplatno!

Program je dostupan na svim platformama

Program je podržan na svim platformama( Računalu, mobitelu, tabletu). Također programu se može pristupit od bilo kuda gdje imate Internet pristup

Maracom sustav ispita za autoškole Maracom sustav ispita za autoškole

Kompletno rješenje za autoškole